ข้อมูลการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 8 กค .59 เวลา 09.30 น.นายอุดม แก้วแกมทอง หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดอำนาจเ

นายอุดม แก้วแกมทอง หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ ส...

วันที่6 กรกฏาคม2559 นายอุดม ชื่นตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริ

นายอุดม ชื่นตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธ...

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายสาคร สุขบัติ เกษตรอำเภอหัวตะพาน มอบหมายให้ นายกนก สวัสดิ์พล นวส.ปฏิบัติกา

นายสาคร สุขบัติ เกษตรอำเภอหัวตะพาน มอบหมายให้ นายกนก สวัสดิ์พล นวส.ปฏิบัติการ เกษตรตำบลคำพระ พร้อมด้...

วันที่ 16 มิ.ย. 59 นายกนก สวัสดิ์พล นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตอำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชณา

นายกนก สวัสดิ์พล นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำภอหัวตะพาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชณา สารแสน นวส.ปฎิบัติ...

more...

more...

more...