ข้อมูลการเกษตร

สถานที่ท่องเที่ยว

คำขวัญอำเภอหัวตะพาน

พระศรีเจริญองค์ศักดิ์สิทธิ์ ผ้าลายขิดเลอเลิศ แหล่งกำเนิดนักปราชญ์ 
มรดกชาติป่าดงใหญ่  งามวิไลหนองสามขา  ปวงประชาใฝ่ธรรม

พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ

ตั้งอยู่ที่บ้านหัวตะพาน ต.พระศรีเจริญ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีเจริญ...

วิหารหลวงปู่ขาว อนาลโย (วัดบ่อชะเนง)

หลวงปู่ขาว อนาลโย ขณะบวชและจำพรรษา อยู่ที่วัดบ่อชะเนง...

หมู่บ้านคำพระ

เมื่อปี พ.ศ. 2526 ต.คำพระ ได้จัดตั้งและอบรมสตรีอาสาพัฒนา ...

หนองสามขา

เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกบัวอันสวยงาม...

ป่าดงใหญ่

เป็นป่าชุมชนที่มีพื้นที่ครอบคลุม ต.สร้างถ่อน้อย ทั้งตำบล...