ข้อมูลการเกษตร

ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน

เสื่อทอกกลายขิต

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวตะพาน...

ผ้าทอ/ผ้าพันคอลายขิต

กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าขิตหมู่ที่ 7...

ผ้าฝ้ายลายขิดย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าขิดบ้านหนองขอน...

หัตถกรรมจักสานจากกก

กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านโสกสว่าง...

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกก

กลุ่มสตรีพัฒนาทอเสื่อกกหมู่ที่ 7...

กระเป๋าผ้า

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สานและผ้าไหม...

ตุ๊กตาช้างผ้าพื้น/ผ้าดิ้นทอง

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สานและผ้าไหม...

ผ้าสไบ ลายขิต

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ 5...