ข้อมูลการเกษตร

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 8 กค .59 เวลา 09.30 น.นายอุดม แก้วแกมทอง หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดอำนาจเ

นายอุดม แก้วแกมทอง หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ สักขัน นวส.ชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ออกต...

วันที่6 กรกฏาคม2559 นายอุดม ชื่นตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริ

นายอุดม ชื่นตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบ...

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายสาคร สุขบัติ เกษตรอำเภอหัวตะพาน มอบหมายให้ นายกนก สวัสดิ์พล นวส.ปฏิบัติกา

นายสาคร สุขบัติ เกษตรอำเภอหัวตะพาน มอบหมายให้ นายกนก สวัสดิ์พล นวส.ปฏิบัติการ เกษตรตำบลคำพระ พร้อมด้วยนางจิตลัดดา คงอำพล นวส.ชำนาญการ, ว่าที่ ร.ท.เณริ...

วันที่ 16 มิ.ย. 59 นายกนก สวัสดิ์พล นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตอำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชณา

นายกนก สวัสดิ์พล นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำภอหัวตะพาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชณา สารแสน นวส.ปฎิบัติการ ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้อ...

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย

นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท...

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ

นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตร...

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายสาคร สุขบัติ เกษตรอำเภอหัวตะพาน ประชุม ปรึกษาหารือ ข้อราชการเร่งด่วน ประจ

นายสาคร สุขบัติ เกษตรอำเภอหัวตะพาน ประชุม ปรึกษาหารือ ข้อราชการเร่งด่วน ประจำสัปดาห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายอุดม แก้วแกมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามงานโครงการส่งเสริม

นายอุดม แก้วแกมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ สักขัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ...

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายอุดม แก้วแกมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ออกติดตามงานโครงการมาตรก

นายอุดม แก้วแกมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ สักขัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส...

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ

สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดย นายสาคร สุขบัติ เกษตรอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้...