ข้อมูลการเกษตร

เสื่อทอกกลายขิต

เสื่อทอกกลายขิต

 

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวตะพาน

89 หมู่ที่ 6 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ติดต่อ : คุณประยงค์ ชาววัง

โทร :  045 469327

10 ตุลาคม 58 14:02:09