ข้อมูลการเกษตร

ผ้าสไบ ลายขิต

ผ้าสไบ ลายขิต

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ 5

101 หมู่ 5 บ้านโสกสว่าง ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240

 

ติดต่อ : คุณหนูการ บุตยภัก

โทร :  089 527 6202

10 ตุลาคม 58 13:47:09