ข้อมูลการเกษตร

ตุ๊กตาช้างผ้าพื้น/ผ้าดิ้นทอง

ตุ๊กตาช้างผ้าพื้น/ผ้าดิ้นทอง

 

 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สานและผ้าไหม

29 หมู่ 6 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240

 

ติดต่อ : นางกาญจนีย์ พันธ

โทร :  08-9949-2949, 0-4546-9115

อีเมล:  sunglory@ksc.th.com

10 ตุลาคม 58 13:49:12