ข้อมูลการเกษตร

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกก

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกก

 

 

กลุ่มสตรีพัฒนาทอเสื่อกกหมู่ที่ 7

75 หมู่ที่ 7 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240

 

ติดต่อ : นางอภิรดา แพงวิเศ

โทร :  0-4546-9644 , 08 9276 8614

10 ตุลาคม 58 13:54:26