ข้อมูลการเกษตร

หัตถกรรมจักสานจากกก

หัตถกรรมจักสานจากกก

 

 

กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านโสกสว่าง

76 หมู่ที่ 5 บ้านโสกสว่าง ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240

 

ติดต่อ : คุณสัมฤทธิ์ กุลดี

โทร :  01 1951298

10 ตุลาคม 58 13:57:34