ข้อมูลการเกษตร

ผ้าฝ้ายลายขิดย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าฝ้ายลายขิดย้อมสีธรรมชาติ

 

 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าขิดบ้านหนองขอน

65 หมู่ที่ 2 บ้านหนองขอน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240

 

ติดต่อ : คุณละออง ทานุมา

โทร :  045 469 555, 089 984 9227

10 ตุลาคม 58 13:59:17